Η Κα Ελένη Π. είχε μια σοβαρή κατάκλιση στον κόκκυγα.

Μετά από καθαρισμό που έγινε από χειρουργό, η εξέλιξη ήταν πολύ καλή μήνα με μήνα , με αποτέλεσμα η κατάκλιση να έχει κλίση και το περιστατικό να είναι θεραπευμένο.

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ